263. WITWANGREIGER (Egretta novaehollandiae)

Gespot op Zuidereiland, Nieuw-Zeeland, 2010.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email