267. GEVLEKTE AALSCHOLVER (Stictocarbo punctatus)

Gespot en gefotografeerd in Kaikoura, Zuidereiland, Nieuw-Zeeland in 2010.