31. KLEINE KAREKIET (Acrocephalus scirpaceus)Kleine Karekiet


Zanger van moerasachtige biotopen die zich graag in het riet schuilhoudt. Het kleine vogeltje heeft een bijzonder grote motor, want in de winter trekt hij de Sahara over tot in West-Afrika. Dit exemplaar werd gespot in Uitkerkse Polders (B).


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *