30. MEREL (turdus merula)

Het lijkt, een banale, vaak voorkomende vogel, maar niks is minder waar. Z’n zang is wellicht de mooiste van het hele vogelenrijk. Interessant weetje: zo’n honderdvijftig jaar geleden werd de merel nog door ornithologen als een schuwe bosvogel beschreven die je maar zelden kon spotten. Het beestje heeft zich in recordtempo echter aan z’n omgeving aangepast en ging ook tuinen en parken opzoeken. Vandaag is hij alomtegenwoordig, al kreeg de populatie de voorbije jaren serieuze tikken door het usutu-virus. #AlleDagenVogelen

Eén reactie

  1. Nee, Fwiet, de kievit is geen akkervogel! Een weidevogel ‘pur sang’ die dus verdwijnt uit onze streek door de moderne landbouw en veeteelt. Waar ooit gemaaid werd in juli (zie scheurkalender julimaand is hooimaand) zie je nu ophoging van die natte weigronden, uitdrogende grachtjes, raaigrasvelden bemest in febr. en gemaaid in april. Maïs tot tegen de oevers van de IJzer. Wanneer moet een kievit, een zomertaling een slobeend een grutto nog broeden??? Het winterwater wordt zelfs nog sneller zeewaarts geloosd dan tevoren en dat in 2023!
    Er is hier enkel nog de Blankaert en wat komgrond tegen Beveren aan de IJzer wat nat genoeg staat in ‘t voorjaar. Verder een desolaat steriel landschap met ja, je mag er fier op zijn, wat patrijzenveldjes. Maar voor creatie van echt stikstof-probleem-oplossende plasdras-gebieden is het nog lang wachten zeker?? Durf uwe nek uitsteken voor een bio-divers polderlandschap in Bachten De Kupe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *