25. KUIFEEND (Aythya fuligula)

De kuifeend is een duikeend met een typische afhangende kuif – vooral zichtbaar bij het mannetje. De wijfjes zijn bruinachtig. De soort broedt in verschillende biotopen zoals zoetwatermeren, visvijvers, zand- en kleiwinningen, traag stromende rivieren en polders met brede sloten. Buiten de broedtijd verzamelen Kuifeenden zich op allerlei kleine tot grote waterplassen, rivieren en kanalen. Het voedsel bestaat overwegend uit dierlijk materiaal, vooral aquatische ongewervelden die op de waterbodem worden gezocht. Gespot in Frasnes-les-bassins (B) #AlleDagenVogelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *