10. BERGEEND (Tadorna tadorna)

Gefotograffeerd in Uitkerkse Polders (B). Foerageert meestal in ondiep water maar ook op schorren en akkers. Z’n naam vewijst niet naar hoge Alpenreuzen, maar wel naar het werkwoord ‘verbergen’. De bergeend verstopt haar eieren in grondholen, zoals van konijnen. Geluid van mannetje in balts is hoog, fluitend, sliss-sliss-sliss.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *