21.ZILVERPLEVIER (Pluvialis squatarola)

De zilverplevier is net als vele steltlopers een broedvogel van het hoge noorden. Hij broedt op de toendra en overwintert dan zuidelijker aan zowat alle kusten van de wereld. Ook bij ons is hij een algemene doortrekker. Zilverplevieren zal je vaak net na eb, op de drooggevallen modder op de stranden zien. Niet de mooiste foto van deze prachtige steltloper, maar ik heb hem toch maar mooi voor mijn lens gekregen. Deze keer in het Zwin (B) #AlleDagenVogelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *