20. HOUTDUIF (Columba palumbus)

Grootste en meest voorkomende duivensoort. Driehonderd jaar geleden kwam ze amper voor in de Lage Landen, dat weten we omdat ze niet in de werken van de Antwerpse barokschilder Frans Snyders (°1587) voorkwam, terwijl die alle andere inheemse vogels wel in zijn doeken verwerkte.  Nu is ze bij ons dermate aanwezig dat we soms van een echte plaag kunnen spreken. Eén van de redenen voor de steile opmars is het voedselaanbod: sinds maïsakkers hier het landbouwlandschap zijn gaan domineren, kwamen ook de houtduifen op de oogresten af.  Ook al is ze beschermd, indien men kan bewijzen dat ze schade aan landbouwgewassen of anderen aanricht, mag ze bestreden worden. Deze houtduif werd gespot in Ellezelles (B).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *