65. PAAPJE (Saxicola rubetra)

Het paapje broedt niet meer in Vlaanderen. Aan de basis ligt de landbouwintensifiëring: het vroeger maaien van de hooilanden is voor een soort die pas laat in het seizoen begint te broeden nefast. Af en toe wordt er nog eens een broedgeval gesignaleerd, zoals in 2019 in de Uitkerkse Polders. Dit knap vogeltje zag ik op het Groot Schietveld in Brecht. #AlleDagenVogelen #65

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *