66. RAAF (Corvus corax)

De raaf is een onwaarschijnlijk intelligente vogel. Zo gebruikt hij ‘werktuigen’ zoals stenen en stokjes om noten te kraken of voedsel los te peuteren. Hij herinnert zich waar hij voedsel verstopt en kan de menselijke stem imiteren. Hij is ook emotioneel intelligent, raven kunnen andere raven bedriegen of troosten: als ze zien dat een familielid verslagen wordt in een gevecht, troosten ze die door lichamelijk contact te zoeken of diens veren schoon te maken. Daarnaast is er geen vogel die zo vaak in mythes en bijgeloof voorkomt als de raaf. Bij de Kelten was hij het teken van vruchtbaarheid, bij de Romeinen het symbool voor een lang leven en bij de Egyptenaren het symbool van het kwaad. De Chinezen brengen hem in verband met de zon, de Indianen zagen hem als de schelm en voor de Joden was hij onrein. Deze aaseter kwam lang niet meer in Vlaanderen voor, maar de laatste jaren is hij – mede door de komst van de wolf – aan een opmars bezig. Hij is immers verzot op de kadavers van everzwijnen en reeën die deze toppredator achterlaat. Deze werd gespot in Ferpècle (CH) op 2400 m hoogte. Een lifer was dit toen. #AlleDagenVogelen #66

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *