281. ZWARTE WOUWZwarte Wouw in de Auvergne


Net als de Rode Wouw is de Zwarte Wouw een net-niet-geval. De soort overwintert vooral in Afrika en bereikt in Vlaanderen de noordwestrand van het broedareaal. Ik spotte deze vogel in de Auvergne (Frankrijk), waar hij in volle glorie over de uitgedoofde vulkanen zijn rondjes maalde. In Vlaanderen is de Zwarte wouw dan ook een toevallige broedvogel, die de laatste veertig jaar occasioneel in Moerbeke-Waas, Bazel en Woumen wist te broeden. Daarnaast werden nog ongeveer tien broedpogingen vastgesteld, die geen succes kenden. Op doortrek komt de soort voor in zeer klein tot klein aantal; meestal gaat het om overvliegende exemplaren.